PHP中文网-QQ群-扫二维码

QQ群

PHP中文网-关注微信公众号-扫二维码

微信公众号

当前位置:php中文网下载站 >js特效 >jQuery特效 >HTML5手机微信抢红包福利袋游戏代码

HTML5手机微信抢红包福利袋游戏代码

2018-02-07 来源/作者:php中文网 分类:jQuery特效 «» 下载次数:3
HTML5手机微信抢红包福利袋游戏代码
HTML5手机微信抢红包福利袋游戏代码是一款手机移动端红包雨效果源码。

js代码
<script src="js/jquery-1.9.1.min.js?3.1.50"></script> 
<script type="text/javascript" src="js/rain.js?3.1.50" ></script> 
<script>
$(function(){
var countdown=$(".countdown_num").html();
var interval1=setInterval(function(){ 
if (countdown == 0){
clearInterval(interval1);
$(".rain-wrap").show(); 
$(".countdown").hide();
var a =0;
function clickFun(){
var src=$(this).attr("src");
src=src.substring(src.length-5,src.length-4);
if(src>=3 && src<6){$(this).attr("src","images/fd7.png");}
else if(src<3 && src<6){$(this).attr("src","images/fd6.png");}
$(this).fadeOut(500);
a++;
if(a == 5){
$(".pop,#fd_pop6,#win_pop1").show();
$(".rain-wrap,#fd_pop2").remove();
}
}
$('.rain-wrap').redEnvelope({'clickFun':clickFun});
var over_time=$(".date_time").html();
var interval2=setInterval(function(){ 
if (over_time == 0){
clearInterval(interval2);
$(".pop,#fd_pop2").show();
$(".rain-wrap").remove();

else 
{
over_time--;
$(".date_time").html(over_time);
}
} ,1000);

else 
{  
countdown--; 
$(".countdown_num").html(countdown);
}
} ,1000);
})
</script>


申明:PHP中文网下载站匠心打造中国最大的免费下载站!一切资源免费,所有资源都经过检测,请放心下载!

效果预览本地下载  新手使用求助QQ群: