timezone_open

编辑

timezone_open() 创建一个新的 DateTimeZone 对象

PHP中文网词条详解语法

timezone_open(timezone);

PHP中文网词条详解语法

timezone    必需。规定一个时区。    


PHP中文网词条详解示例

创建一个新的 DateTimeZone 对象,然后返回时区的名称:

<?php
$tz=timezone_open("Europe/Paris");
echo timezone_name_get($tz);
?>


参考资料
    词条标签:
    PHP   open   timezone